BASHKËPUNIMI DHE MARRËDHËNIET EKONOMIKO – TREGTARE