Ministria

Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme

Addresa: Bulevardi 'Gjergj Fishta', Nr 6. Tiranë

 

Kontakto me Ministrin:

E-mail: Ministri.MPJ@mfa.gov.al

Tel: +355 (0) 42364090 ext 112

Adresa: Bulevardi 'Gjergj Fishta', Nr 6. Tiranë

 

Kontakto:

Për informacione mbi legalizimet kontaktoni në:

Tel: +355 (0) 42364090 ext 196

 

Për informacione konsullore, probleme të qytetarëve shqiptarë brenda

dhe jashtë vendit, kontaktoni në:

Tel: +355 (0) 42364090 ext. 159; 167; 197.

E-mail: DK@mfa.gov.al

 

Zyra e shtypit
Për lajme, kërkesë për informacion, intervista, botime etj kontaktoni në:
Tel: +355 4 2364090 ext. 233

info@mfa.gov.al