Njoftime

Thirrje për nominim

UNESCO-HAMDAM PRIZE 2017-2018

Njoftim për Aplikim

UNESCO GUILLERMO CANO WORLD PRESS FREEDOM PRIZE 2018

Njoftim për Aplikim

THIRRJE PËR TRE VENDE VAKANTE PËR MANDAT-MBAJTËSIT E PROCEDURAVE SPECIALE

Njoftim për Aplikim

UNESCO CENTER LOUIS FRANÇOIS - 2018 INTERNATIONAL COMPETITIONS

Njoftim për Aplikim

Nëpunës i Antenës në Sekretariatin e Përbashkët të Programit INTERREG IPA CBC Greqi-Shqipëri 2014-2020

Thirrje për aplikime në Programin e Pjesëmarrjes për periudhën 2018-2019 UNESCO

Thirrje për aplikime në Programin e Pjesëmarrjes  për periudhën 2018-2019 UNESCO

Njoftim për aplikim

Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme shpall 1 pozicion vakant në kuadër të Programit Interreg Adriatic-Ionian 2014-2020

 

Njoftim për aplikim

Programi i bursave për studime universitare dhe pasuniversitare në Kinë për vitin akademik 2018-2019

Njoftim për aplikim

Request for publication of Corrigendum No. 1 for EuropeAid/138384/ID/ACT/AL" Support to Civil Society Organizations for the Implementation of Capacity Building Actions to Increase Policy Dialogue and Awareness on European Integration Process"